Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

Dziś na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Uczestniczyło w nim 19 osób – członków założycieli.
Powołaliśmy Komitet Organizacyjny (Sylwia Gudej i Anna Stroynowska-Czerwińska), Zarząd (Anna Stroynowska-Czerwińska IChB PAN – Prezes, Anna Andrykiewicz UZ – Skarbnik, Rafał Smoleń UW – Sekretarz, Sylwia Gudej SGGW – Vice-Prezes, Grzegorz Blicharz UJ – Vice-Prezes i Leon Ciechanowski UW – Vice-Prezes) oraz Komisję Rewizyjną (Mateusz Olechowski (UW) – Przewodniczący, Weronika Sura (UAM), Krzysztof Zawierucha (UAM), Paweł Maryniak (PW)).
W pracach nad statutem brała udział grupa robocza, w skład której wchodzili: Anna Andrykiewicz, Grzegorz Blicharz, Sylwia Gudej, Anna Stroynowska-Czerwińska. Dziękujemy za pomoc prawną Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu.
Ponadto Sylwia Gudej, Rafał Smoleń, Wojciech Rokosz, Maciej Kornobis brali udział w rozmowach z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego, który udostępnił nam swoje mury na siedzibę Stowarzyszenia. Dziękujemy!

0