Spotkanie członków założycieli SLDG z Panią Minister prof. dr hab. B. Kurdycką

15 maja w Warszawie, po Gali wręczenia nagród laureatom II edycji programu „Diamentowy Grant”, odbyło się spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu z p. Minister prof. dr hab. Barbara Kudrycką. Poruszaliśmy problemy, z którymi borykają się laureaci po otrzymaniu Diamentowego Grantu i rozważaliśmy potencjalnie najlepsze rozwiązania. Ponadto emocje wzbudziła dyskusja poświęcona adresatom konkursu, którymi w tegorocznej edycji nie mogli być studenci 2. roku studiów magisterskich i równorzędnych.

0