Jesteśmy zarejestrowani w KRS!

Po kilku poprawkach statutu, Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował nasze Stowarzyszenie. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000471865. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam rozpoczęcie naszej działalności:
– Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Uniwersytetowi Warszawskiemu
– członkom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu: Rafałowi Smoleniowi, Wojciechowi Rokoszowi, Maciejowi Kornobisowi, Annie Andrykiewicz, Grzegorzowi Blicharzowi, Leonowi Ciechanowskiemu, Sylwii Gudej oraz Annie Stroynowskiej-Czerwińskiej.

0