Rekomendacje dla Rady Młodych Naukowców

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu stworzyło rekomendacje dla Rady Młodych Naukowców w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań dla problemów, z którymi się spotykają laureaci konkursu „Diamentowy Grant”. Podczas posiedzenia Rady Młodych Naukowców w Warszawie stanowisko laureatów reprezentowała Prezes Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego grantu – Anna Stroynowska-Czerwińska.
Rekomendacja Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu dotycząca zmian w programie „Diamentowy Grant”.

0