Agata Agnieszka KonczalAgata Agnieszka Konczal
Dziedzina nauki: Nauki społeczne, Nauki humanistyczne
Dyscyplina: etnologia i antropologia kulturowa, inne nauki społeczne, inne nauki humanistyczne
Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł projektu: Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej

Zainteresowania naukowe: Relacje pomiędzy człowiekiem a naturą, społecznościami a przyrodą, stosunek grup do poszczególnych elementów środowiska naturalnego, binarna opozycja kultura-natura. Kulturowa i społeczna rola lasu w życiu konkretnych grup i poszczególnych rejonów Polski oraz świata. Dyskursy i narracje związane ze środowiskiem i jego ochroną, działalnością ekologiczną, zrównoważonym rozwojem. Antropologa przestrzeni, percepcja i wartościowanie lasu oraz innych przestrzeni przyrodniczych.

Zainteresowania pozanaukowe: Turystyka, w szczególności turystyka gór, rower, muzyka, kuchnia.

Kontakt: agata.a.konczal[at]gmail.com