Anna StroynowskaAnna Stroynowska-Czerwińska
Dziedzina nauki: Nauki przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: Biotechnologia zdrowotna, biologia molekularna
Instytucja: obecnie doktorantka Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy allelo-selektywnej ekspresji zmutowanych genów powodujących choroby poliglutaminowe.

Zainteresowania naukowe:
Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół wykorzystania niekodujących RNA i technologii interferencji RNA w regulacji ekspresji genów. Dlatego też celem mojego “Diamentowego Grantu” jest zbadanie mechanizmu działania nowego typu krótkich cząsteczek RNA, które są potencjalnymi terapeutykami dla nie uleczalnych jak dotąd chorób poliglutaminowych.
Dodatkowo pasjonuje mnie remodeling chromatyny, jej modyfikacje i wpływ na regulację ekspresji genów.

Kontakt: ania.stroynowska[at]gmail.com

WWW: http://pl.linkedin.com/pub/anna-stroynowska-czerwińska/49/95/284