Anna Andrykiewicz
Dziedzina nauki: Nauki społeczne
Dyscyplina: Ekonomia i zarządzanie
Instytucja: Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł projektu: Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii.

Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie wiedzą, Space Marketing, Mikroekonomia, Makroekonomia, technologie satelitarne, psychologia społeczna, zrównoważony rozwój

Zainteresowania pozanaukowe: Krav maga, podróże

Kontakt: anna.andrykiewicz[at]gmail.com