Anna_DebowskaAnna Katarzyna Dębowska
Dziedzina nauki: Nauki inżynieryjne i techniczne
Dyscyplina: informatyka, elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna, inżynieria medyczna, neuroinformatyka, elektronika i informatyka w medycynie
Instytucja: Politechnika Warszawska
Instytucja nr 2: Uniwersytet Warszawski

Tytuł projektu: Podłoża do hodowli neuronalnych z monitorowaniem stanu hodowli przez czujniki światłowodowe

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania naukowe można podzielić na dwie dziedziny. Pierwszą z nich jest optoelektronika, w szczególności czujniki światłowodowe i platformy czujnikowe. Zajmuję się długookresowymi siatkami światłowodowymi pod kątem czujników, między innymi czujników bakterii patogennych.
Drugą interesującą mnie dziedziną jest neuroinformatyka. Jest to dziedzina zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją sygnału EEG z powierzchni czaszki. Jej potencjalne praktyczne zastosowanie to interfejs mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) oraz poszerzenie wiedzy na temat relacji i działania różnych ośrodków w mózgu.
Aby połączyć te dwa zainteresowania w jedno, napisałam projekt, który ma za cel sprawdzić możliwość użycia czujników światłowodowych do śledzenia aktywności neuronalnej. Celem moich badań jest stworzenie podłoży do hodowli neuronalnych, w których elektrody będą dostarczały pobudzenie do hodowli a struktury światłowodowe będą zbierały informacje o aktywności neuronów.

Zainteresowania pozanaukowe: Wolny czas spędzam na uprawianiu sportu. Moimi ulubionymi autorami są Jurgen Thorwald, Tove Jansson i Haruki Murakami.

Kontakt: anna.katarzynad[at]gmail.com

WWW: https://www.linkedin.com/pub/anna-d%C4%99bowska/43/166/187