Wyniki ankiety dot. SLDG

Serdecznie dziękujemy za przekazanie Waszych opinii na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu oraz Waszych oczekiwań względem SLDG.

Rozwój SLDG interesuje nas wszystkich – Zarząd i członków, dlatego postanowiliśmy się z Wami podzielić wynikami ankiety.

1

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 13.02.2016r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu (SLDG) do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2016r. o godz. 14.00 na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SLDG.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
     4.1. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
     4.2.Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2015/2016r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji w kadencji 2015/2016r.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2016/2017.
11. Wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

 

 W związku z wyborem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SLDG prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 08.02.2016r. wypełniając formularz .

 

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustala się tego samego dnia o godzinie 15:00.
0

III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – ale to już było…

W dniach 16-18 października 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu „Ewolucja nauki – od badań podstawowych do stosowanych”. Po raz pierwszy to cyklicznie organizowane wydarzenie rozpoczęliśmy od debaty, w której uczestniczyli zaproszeni goście:  

  • Agnieszka Stefaniak-Hrycko – Departament Nauki MNiSW
  • Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Wojciech Materna – Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka/Klaster IT
  • Dr inż. Arkadiusz Lewicki – Stowarzyszenie Top500 Innovators

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań młodych naukowców szerokiemu gronu odbiorców. Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji – laureaci prestiżowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, jak również wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych oprócz udziału w czterech panelach tematycznych mieli także okazję uczestniczyć w  warsztatach dotyczących mobilności pracowników naukowych czy zarabianiu na własności intelektualnej.

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu jest również środkiem do realizacji zadań statutowych ukierunkowanych na integrację środowiska laureatów programu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz wspieranie współpracy między nimi.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

0

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2015

W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 14.02.2015r. w Warszawie, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie SLDG udzielili absolutorium Władzom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu w kadencji 2014. Z dokumentami można się zapoznać w zakładce Stowarzyszenie – Uchwały.
Następnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu.

Dziękujemy za zaufanie!

Skład nowego Zarządu:
Daniel Dereniowski – Prezes
Katarzyna Arkusz, Anna Szczegielniak – Vice-Prezesi
Dorota Kawęcka – Skarbnik
Przemysław Sadowski – Sekretarz

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Olga Rac – Przewodnicząca
Marta Fiedot, Anna Stroynowska-Czerwińska – Członkowie Komisji

W niedzielę 15.02.2015r. członkowie SLDG mieli okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik.

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0

Warsztaty „Jak zdobywać granty?” z prof. dr hab. Janusz Bujnickim

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?” prowadzone przez prof. dr. hab. Janusza Bujnickiego – wybitnego polskiego naukowca. W trakcie warsztatów poruszone zostały niezwykle ważne i problematyczne dla młodych naukowców zagadnienia tj. wybór programu grantowego, uzasadnienie pomysłu badawczego, poprawność harmonogramu badań, sposób oceniania wniosków. Mamy nadzieję, że rady udzielone przez Pana Profesora okażą się pomocne dla wszystkich uczestników warsztatów. Pragniemy również serdecznie podziękować Panu Prof. dr hab. Januszowi Bujnickiemu za przeprowadzenie warsztatów z ogromną otwartością i życzliwością.

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0

Zapraszamy na warsztaty “Jak zdobywać granty?” z prof. dr hab. Januszem Bujnickim – REJESTRACJA

Serdecznie zapraszamy (szczególnie studentów i doktorantów) na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?”, organizowane przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu (www.sldg.org.pl), które będzie prowadził prof. dr hab. Janusz Bujnicki (laureat m.in. prestiżowego grantu ERC European Research Council).

Kiedy? 14.02.2015r.
O której? 12:00 – 14:00
Gdzie? s. 207 w budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 25  w Warszawie

Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja: Formularz rejestracyjny. Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

1

II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – podsumowanie

W przedostatni weekend listopada (21-23.11.2014) odbyła się w Łodzi II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu, objęta patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Prezydenta Miasta Łodzi.

Wszystko się udało! Dziękujemy za obecność wszystkich laureatów i bardzo mile spędzony wspólnie czas!:) Nieobecni niech żałują i rezerwują czas na kolejną edycję spotkania;)

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0
Page 2 of 2 12