Grzegorz_BlicharzGrzegorz Blicharz
Dziedzina nauki: Nauki humanistyczne
Dyscyplina: Prawo
Instytucja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński

Tytuł projektu: Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej.

Zainteresowania naukowe:
Zajmuje się rzymskim prawem prywatnym, które traktuje jako punkt odniesienia dla współczesnych rozwiązań prawa cywilnego. Dotychczas badał w ten sposób: prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowę pożyczki morskiej, a obecnie udział państwa w spadku. Interesuje się również zagadnieniem dobra wspólnego i jego powiązaniami z zarządzaniem commons. Jako absolwent filozofii analizuje także klasyczną myśl metafizyczną i jej powiązania ze współczesną filozofią.

Zainteresowania pozanaukowe:
historia; granie na pianie; jazz i muzyka klasyczna; fotografia; górskie wędrówki;

Kontakt: grzegorz.blicharz[at]uj.edu.pl

WWW: http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php?option=com_content&view=article&id=182:mgr-grzegorz-blicharz&catid=8&Itemid=19