III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – ale to już było…

W dniach 16-18 października 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu „Ewolucja nauki – od badań podstawowych do stosowanych”. Po raz pierwszy to cyklicznie organizowane wydarzenie rozpoczęliśmy od debaty, w której uczestniczyli zaproszeni goście:  

  • Agnieszka Stefaniak-Hrycko – Departament Nauki MNiSW
  • Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Wojciech Materna – Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka/Klaster IT
  • Dr inż. Arkadiusz Lewicki – Stowarzyszenie Top500 Innovators

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań młodych naukowców szerokiemu gronu odbiorców. Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji – laureaci prestiżowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, jak również wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych oprócz udziału w czterech panelach tematycznych mieli także okazję uczestniczyć w  warsztatach dotyczących mobilności pracowników naukowych czy zarabianiu na własności intelektualnej.

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu jest również środkiem do realizacji zadań statutowych ukierunkowanych na integrację środowiska laureatów programu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz wspieranie współpracy między nimi.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

0