jakub morawskiDziedzina naukowa: nauki o sztuce, kulturoznawstwo, filmoznawstwo

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: współczesne teorie filmu, teoria krytyczna, kultura wizualna, teorie nowoczesności, modernizm artystyczny, historia kina.