Janusz Kulpa
Dziedzina nauki: Nauki inżynieryjne i techniczne
Dyscyplina: elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna
Instytucja: Politechnika Warszawska

Tytuł projektu: Opracowanie metody syntezy pseudolosowych sygnałów o zwiększonej ortogonalności i metod estymacji parametrów ech obiektów w zagadnieniu teledetekcji z wykorzystaniem zaprojektowanych sygnałów sondujących

Zainteresowania naukowe: Radiolokacja

Kontakt: J.Kulpa[at]elka.pw.edu.pl