Katarzyna Jaromin-GleńKatarzyna Jaromin-Gleń
Dziedzina nauki: Nauki inżynieryjne i techniczne
Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku, inżynieria środowiska
Instytucja: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska; Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Tytuł projektu: Badania bioindykacyjne wybranych parametrów procesu oczyszczania ścieków miejskich bazujące na zbiorowiskach pektonu, błony biologicznej oraz osadu czynnego

Zainteresowania naukowe:
bioindykacja wodnościekowa, monitoring pracy oczyszczalni ścieków, mikrobiologia osadu czynnego, współpraca z ośrodkami zagranicznymi i poznawanie nowych technologii i metod w zakresie mikrobiologii, hydraulika systemów kanalizacji i metody renowacyjno-wymienne przewodów rurociągów, emisja gazów cieplarnianych podczas procesu oczyszczania ścieków

Zainteresowania pozanaukowe:
historia Polski w okresie XIII-XVIII wiek (członek Klubu Szermierki Historycznej), pływanie i muzyka

Kontakt: k.m.jaromin[at]gmail.com

WWW: http://www.ipan.lublin.pl/pl/profil-pracownika/1513