Adres:

STOWARZYSZENIE LAUREATÓW DIAMENTOWEGO GRANTU
ul. Krakowskie Przedmieście 24,
00-927 Warszawa
Z dopiskiem:
Biuro Zarządu Samorządu Studentów UW

KRS 0000471865
NIP 5252567430
REGON 146881600
Nr konta: 23 2490 0005 0000 4530 3290 8276

Zarząd: kontakt@sldg.org.pl
Komisja Rewizyjna: rewizyjna@sldg.org.pl