Krzysztof M. BorysKrzysztof M. Borys
Dziedzina nauki: Nauki przyrodnicze
Dyscyplina: Chemia
Instytucja: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Tytuł projektu: Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli.

Zainteresowania naukowe:
– Synteza związków organicznych i metaloorganicznych
– Chemia boroorganiczna, w tym zastosowania związków boroorganicznych (sensory chemiczne, chemia materiałów, związki biologicznie czynne)

Zainteresowania pozanaukowe: Kuchnia europejska, wycieczki rowerowe

Kontakt: kborys[at]ch.pw.edu.pl

WWW: http://obc.ch.pw.edu.pl/memb_kmborys.html