Krzysztof ZawieruchaKrzysztof Zawierucha
Dziedzina nauki: Nauki przyrodnicze
Dyscyplina: Biologia, nauki o Ziemi i środowisku, biogeografia, ekologia, taksonomia
Instytucja: Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł projektu: Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) w rejonach arktycznych na tle zmian klimatuycznych i teorii biogeografii wysp.

Zainteresowania naukowe:
– taksonomia, ekologia oraz biogeografia nisporczaków (Tardigrada)
– biologia polarna (tj.: fauna, dynamika, funkcjonowanie kriokonitów, wpływ ptasich kolonii na różnorodność gatunkową fauny glebowej, wpływ zmian klimatu na bezkręgowce w rejonach polarnych)
– fauna cieplarni miejskich (introdukcja gatunków obcych, współwystępowanie fauny rodzimej z zawleczoną)

Zainteresowania pozanaukowe: bieganie, piwa regionalne, numizmatyka, literatura popularnonaukowa

Kontakt: k.p.zawierucha[at]gmail.com