Marta Fiedot 

Dziedzina nauki: Nauki inżynieryjne i techniczne
Dyscyplina: inżynieria materiałowa, nanotechnologia,
Instytucja: Wydział Chemiczny, PWr; Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Tytuł projektu: Nowoczesne materiały antybakteryjne na bazie tlenku cynku

Zainteresowania naukowe:
1. Funkcjonalne tekstylia modyfikowane prętami tlenku cynku oraz nanocząstkami srebra.

2. Rezystancyjne czujniki gazów z warstwą gazoczułą w postaci prętów tlenku cynku oraz nanocząstek metali szlachetnych (platyny, srebra, złota).

Kontakt: marta.fiedot@pwr.edu.pl