Marta_PołećMarta Połeć
Dziedzina nauki: nauki humanistyczne
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu
Instytucja: Uniwersytet Jagielloński

Tytuł projektu: Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na naukach o organizacji (zarządzanie humanistyczne), przestrzeni miejskiej, występach ulicznych i etnograficznych badaniach terenowych (metodyka i metodologia).

Zainteresowania pozanaukowe: Wolne chwile spędzam podróżując i fotografując, starając się poznać atmosferę miejsc, i ludzi w nich żyjących. W sztuce nieustannie inspiruje mnie impresjonizm.

Kontakt: martakatarzynapolec[at]gmail.com

WWW: https://jagiellonian.academia.edu/MartaPołeć