Michał Sopiński

Dziedzina nauki: nauki prawne w obszarze nauk społecznych
Dyscyplina: prawo
Instytucja: Uniwersytet Warszawski

Tytuł projektu: Solidarystyczna wizja państwa i prawa: aktualność koncepcji Léona Duguit w polskiej i francuskiej kulturze prawnej

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa i jej związków z doktrynami polityczno-prawnymi. Obecnie zajmuję się rozumowaniami prawniczymi w procesie wykładni (interpretacji) prawa (temu problemowi poświęcona była również moja praca magisterska pt.: Teoria rozumowania prawniczego Neila MacCormicka: aspekty logiczne, retoryczne i etyczne), jednakże realizowany przeze mnie projekt naukowy w ramach Diamentowego Grantu ma charakter bardziej interdyscyplinarny i kompleksowy, gdyż przeprowadzana przeze mnie analiza solidarystycznej teorii prawa łączy w sobie elementy historyczne, teoretyczne oraz komparatystyczne. Na wybór francuskiej myśli prawnej jako obiektu badań wpływ miały także moje dodatkowe studia w ramach MISH UW na kierunku filologia francuska (praca licencjacka pt.: Le livre sacré et le carnaval dans « Les Vêpres de Tibert le chat »).

Zainteresowania pozanaukowe: Przede wszystkim literatura i piłka nożna. Kibicuję Legii Warszawa.

Kontakt: m.sopinski[at]wpia.uw.edu.pl, sopinskimichal[at]gmail.com (adres prywatny)

WWW: https://uw.academia.edu/sopinskimichal