I Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu
19-20 października 2013 r.
Wydział Biologii UAM

Program:

  • Szkolenie “Jak najlepiej prezentować wyniki naukowe?” dr Emanuel Kulczycki
  • Prezentacje laureatów Diamentowego Grantu
  • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

Program prezentacji:

Blok przyrodniczo-techniczny

Janusz Kulpa “Kształtowanie funkcji niejednoznaczności sygnałów sondujących stosowanych w radiolokacji”

Anna Stroynowska – Czerwińska “Molekularne mechanizmy warunkujące selektywną inhibicję zmutowanych genów powodujących choroby poliglutaminowe”

Wiktor Beker “Modele elektrostatyczne w projektowaniu enzymów in silico.”

Michał Podgórski “Czy astma oskrzelowa to tylko choroba płuc?”

Michał Nowicki “Nawigacja osób z użyciem urządzeń mobilnych”

Michał Chiliński “Ocena stanu roślinności przy pomocy aparatu fotograficznego”

Blok humanistyczny

Marcin Wróbel “Konflikt o wywłaszczone nieruchomości w Tatrach jako socjologiczno-prawny problem badawczy”

Dorota Kawęcka “Badając ekomuzea -między muzeologią, studiami nad dziedzictwem a socjologią obszarów wiejskich”

Natalia Banasik “Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci.Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu”

Maciej Chyleński “Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach społeczności wczesno-neolitycznych”