W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu „Ewolucja nauki – od badań podstawowych do stosowanych”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w dniach 16-18 października 2015r.

8

Jesteśmy przekonani, że jako jedna z niewielu organizacji zrzeszających młodych naukowców możemy organizowaną konferencją znacząco przyczynić się do poprawy obecnego stanu upowszechniania wyników badań wybitnych młodych naukowców wśród różnych grup interesariuszy. Jednocześnie konferencja organizowana cyklicznie ma na celu integrację środowiska, budowanie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami kolejnych edycji konferencji.

Adresatami organizowanej przez nas konferencji oraz warsztatów są zarówno laureaci prestiżowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, jak również wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych. Konferencję kierujemy również do laureatów programu “Generacja Przyszłości”. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z najróżniejszych dziedzin nauk, tj. społeczno-humanistycznych, technicznych, przyrodniczych.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i nawiązanie dialogu między młodymi naukowcami. Wierzymy, że dzięki tego typu wydarzeniom laureaci DG mogą znacząco wspomóc młodszych kolegów w planowaniu swojej kariery naukowej i być dla nich inspiracją do podejmowania trudów badawczych. Działania takie wspiera model sesji prowadzonych/moderowanych przez laureatów Diamentowego Grantu oraz różnorodne warsztaty. Jednak głównym celem konferencji jest upowszechnianie wyników badań młodych naukowców dla szerokiego grona odbiorców, w tym firm oraz społeczeństwa.