MATERIAŁY KONFERENCYJNE
III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu
„Ewolucja Nauki – od badań podstawowych do stosowanych”
Rzeszów, 16-18 października 2015r.