Program III Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu

„Ewolucja Nauki – od badań podstawowych do stosowanych”

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

I DZIEŃ: 16 października 2015 r.

14:00 – 14:30 Rejestracja uczestników
14:30 – 15:30 Walne zebranie SLDG
15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 19:00 Sesje warsztatowe (KM116, KM305)

 • „Zarabianie na własności intelektualnej w polskich warunkach – szanse dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” – Kamil Kipiel, Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.
 • „Mobilność naukowców – możliwości grantowe i stypendialne” – Dorota Markiewicz-Roszak, Krajowy Punkt Kontaktowy
19:00 – 23:00 Impreza integracyjna

 

II DZIEŃ: 17 października 2015 r.

8:30 – 9:45 Rejestracja uczestników / Śniadanie
9:45 – 10:00 Uroczyste powitanie
10:00 – 11:30 Debata otwierająca „Ewolucja Nauki – od badań podstawowych do stosowanych”

 • Agnieszka Stefaniak-Hrycko – Departament Nauki MNiSW
 • Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Wojciech Materna – Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka/Klaster IT
 • Dr inż. Arkadiusz Lewicki – Stowarzyszenie Top500 Innovators
 • Wojciech Przybylski – Krakowski Park Technologiczny
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45- 13:45 Sesje tematyczne
PANEL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY (KM16)

 • WERONIKA ANDRZEJEWSKA – Kompleksy oligomerów dsDNA i siRNA z surfaktantami trikationowymi jako innowacyjne nośniki genów – charakterystyka strukturalna i spektroskopowa
 • WOJCIECH GIERLIKOWSKI – Rola mikroRNA w wyciszaniu ekspresji supresora nowotworzenia, genu SLC5A8, w raku brodawkowatym tarczycy
 • WERONIKA SURA – Udział H2A.Z w kontroli ekspresji genów u Arabidopsis thaliana
 • STEFAN MORDALSKI – Wykorzystanie deskryptorów oddziaływań strukturalnych (SIFt) w modelowaniu molekularnym
 • MICHALINA SKUPIN – Badania strukturalne wpływu surfaktantu zwitterjonowego na konformacje wybranych oligonukleotydów
 • ANNA STROYNOWSKA-CZERWIŃSKA – Sekwencja otaczająca sekwencję celowaną determinuje efektywność wyciszania ekspresji genów za pomocą siRNA podobnych do miRNA

PANEL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (KM116)

 • MAREK BALCERZAK – Analiza układu dynamicznego z nieciągłościami za pomocą bibliotek języka Python
 • MICHAŁ T. CHILIŃSKI – Teledetekcja roślinności pomiędzy kamerą hiperspektralną, a cyfrowym aparatem fotograficznym
 • SEBASTIAN PACANOWSKI – Badania in-situ XPS cienkowarstwowych stopów metali typu LaNi5 i FeTi
 • OLGA RAC – Zastosowanie modyfikowanych włókien PAN w tekstronice
 • RADOSŁAW ŻUROWSKI – Nowe, inteligentne struktury ceramiczno-polimerowe o zdolności do absorbowania energii
 • ANNA KATARZYNA DĘBOWSKA – Czujniki światłowodowe w zastosowaniach biologicznych
13:45 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 17:30 Sesje tematyczne
PANEL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY (KM16)

 • MARTA FIEDOT – Wpływ promieniowania UV na aktywność biologiczną siatek chirurgicznych MersileneTM modyfikowanych tlenkiem cynku
 • WITOLD NAWROT – Budowa i zastosowanie chemicznych rezystancyjnych czujników gazów
 • ANNA SZCZEGIELNIAK – Zakażenia Clostridium difficile: sytuacja epidemiologiczna w Polsce
 • URSZULA A. BUDNIAK – Analiza temperaturowa 2,6diaminopuryny w fazie krystalicznej
 • PAWEŁ STASZEK – Reaktywne formy tlenu w fitotoksycznym oddziaływaniu kanawaniny na wzrost korzeni pomidora (Solanum lycopersicum L.)
 • KRZYSZTOF ZAWIERUCHA – Nowe perspektywy badań biologicznych na lodowcach
 • MAŁGORZATA KOLICKA – Brzuchorzęski (Gastrotricha) Hornsundu (Archipelag Svalbard) – nieznana różnorodność w otoczeniu arktycznego lodowca
 • MONIKA TURSKA – Transtoryna – tajemniczy składnik diety o cennych właściwościach farmakologicznych

PANEL SPOŁECZNO-PRAWNY (KM116)

 • MICHAŁ MISIAK – Różnice płciowe w podejmowaniu pozytywnych interwencji
 • PIOTR ALEXANDROWICZ – Swoboda umów w zachodniej tradycji prawnej. Zarys problematyki
 • AGNIESZKA SOBCZAK – Oddziaływanie systemu podatkowego na polskie rolnictwo
 • JOANNA NOWAKOWSKA – Zastosowanie eye-trackingu w polskich badaniach lingwistycznych
 • KAROLINA PALIMĄKA – GOW oraz kapitał intelektualny – koncepcja, pomiar i wykorzystanie
 • WOJCIECH ROKOSZ – Model konwoju, jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji
  do gospodarki Polski
 • JACEK LEWKOWICZ – Polskie instytucje regulujące strajki związków zawodowych w świetle teorii gier
18:00 – 23:00 Kolacja i impreza integracyjna

 

III DZIEŃ: 18 października 2015 r.

9:00 – 10:00 Poranna kawa / Śniadanie
10:00 – 12:00 Sesje tematyczne
PANEL HUMANISTYCZNY (KM16)

 • ALEKSANDRA JACH – Muzeum Antropocenu
 • GABRIELA JARZĘBOWSKA – Plugawe, brudne, złe. Przyrodnicze i kulturowe konteksty zjawiska szkodnika i związane z nim etyczne implikacje
 • MARLENA WILCZAK – Negocjowanie granicy i normy w społeczeństwie a próba transgresji
 • DOROTA KAWĘCKA – Walory przyrodnicze w oczach członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  i Towarzystwa Tatrzańskiego w kontekście zakładania muzeów krajoznawczych
 • KAJA KOWALSKA – Instrumentalne podejście do przyrody w rzeczywistości neoliberalnego kapitalizmu
12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:30 Wyjazd autokaru do Rzeszowa
14:00 Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej „Rzeszowskie piwnice”

 

wersja pdf