IMIĘ I NAZWISKO: DZIEDZINA I DYSCYPLINA: TYTUŁ GRANTU:
Anna Andrykiewicz nauki społeczne;
ekonomia i zarządzanie
Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii
Katarzyna Arkusz nauki inżynieryjne i techniczne;
elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna,
inżynieria medyczna, nanotechnologia, biotechnologia zdrowotna
Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2
Rafał Bernat nauki inżynieryjne i techniczne
informatyka,
fizyka
Analiza błądzenia kwantowego z pamięcią w zastosowaniach algorytmicznych
Grzegorz Blicharz nauki humanistyczne;
prawo
Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej
Krzysztof M. Borys nauki przyrodnicze;
chemia
Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli
Daniel Brzeszcz językoznawstwo i literaturoznawstwo,
nauka o zwierzętach i nabiale
Korzenie polskiej kultury wizualnej. Teoria estetyczna Jana Sunderlanda i wybrane teorie współmierne dwudziestolecia międzywojennego
Urszula Budniak nauki przyrodnice
chemia,
biotechnologia zdrowotna
Charakterystyka międzycząsteczkowych oddziaływań analogów komplementarnych par zasad azotowych nukleotydów na podstawie analizy rozkładu gęstości elektronowych kryształów
Daniel Dereniowski nauki społeczne;
inne nauki społeczne
Postrzeganie zagrożeń z zakresu ochrony informacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego przez pracowników przedsiębiorstw w województwach mazowieckim oraz podkarpackim – analiza porównawcza
Anna Katarzyna Dębowska nauki inżynieryjne i techniczne;
informatyka,
elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna,
inżynieria medyczna, nanotechnologia, biotechnologia zdrowotna
Podłoża do hodowli neuronalnych z monitorowaniem stanu hodowli przez czujniki światłowodowe
Marta Fiedot nauki inżynieryjne i techniczne;

inżynieria materiałowa, nanotechnologia

 Nowoczesne materiały antybakteryjne na bazie tlenku cynku.
Paweł Gołyźniak nauki humanistyczne;
historia i archeologia
Opracowanie gemm hellenistycznych i rzymskich z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
Katarzyna Jaromin-Gleń nauki inżynieryjne i techniczne;
nauki o Ziemi i środowisku,
inżynieria środowiska
Badania bioindykacyjne wybranych parametrów procesu oczyszczania ścieków miejskich bazujące na zbiorowiskach pektonu, błony biologicznej oraz osadu czynnego
Tomasz Jedynak nauki społeczne
medycyna kliniczna,
psychologia,
Psychologiczne korelaty klinicznego przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Radosław Komuda nauki społeczne
filozofia, etyka i religioznawstwo,
socjologia
Nauczyciel religii wobec wyzwań wychowawczych czasów ponowoczesnych
Agata Agnieszka Konczal nauki społeczne, nauki humanistyczne;
etnologia i antropologia kulturowa,
inne nauki społeczne,
inne nauki humanistyczne
Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej
Janusz Kulpa nauki inżynieryjne i techniczne;
elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna
Opracowanie metody syntezy pseudolosowych sygnałów o zwiększonej ortogonalności i metod estymacji parametrów ech obiektów w zagadnieniu teledetekcji z wykorzystaniem zaprojektowanych sygnałów sondujących
Monika Kurczyńska nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne;
bioinformatyka
Ocena jakości modeli białek transmembranowych w oparciu o funkcjonalne modele przepływowe dynamiki Browna oraz modele energetyczne – korelacja pomiędzy różnymi miarami
Jacek Lewkowicz nauki społeczne;
ekonomia i zarządzanie,
prawo
Ekonomiczna analiza prawa pracy: ocena obowiązujących regulacji oraz opracowanie modeli efektywnych instytucji
Jakub Morawski nauki o sztuce; kulturoznawstwo, filmoznawstwo Postdeleuzjańska teoria kina. W stronę politycznych i filozoficznych teorii kina
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak nauki medyczne; medycyna/psychologia Wybrane charakterystyki osobowościowe, psychospołeczne oraz poznawcze różnicujące osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od parafilii
Marta Połeć nauki o zarządzaniu Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce
Przemysław Sadowski nauki medyczne i nauki o zdrowiunauki przyrodnicze;
medycyna podstawowa,
medycyna kliniczna
Ocena zakażeń Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych na różnych oddziałach szpitalnych.
Gustaw Sierzputowski nauki przyrodnicze, Nauki inżynieryjne i techniczne;
matematyka,
inżyniera mechaniczna,
inżyniera materiałowa
Metoda modelowania stateczności pojazdu kołowego o dowolnej strukturze układu podwoziowego
Mateusz Sobolewski nauki społeczne;
prawo
Prawo konsumenckie a ustrój gospodarczy państwa
Michał Sopiński nauki prawne w obszarze nauk społecznych Solidarystyczna wizja państwa i prawa: aktualność koncepcji Léona Duguit w polskiej i francuskiej kulturze prawnej
Ania Stroynowska-Czerwińska nauki przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
biotechnologia zdrowotna,
biologia molekularna
Molekularne mechanizmy allelo-selektywnej ekspresji zmutowanych genów powodujących choroby poliglutaminowe
Anna Szczegielniak nauki medyczne i nauki o zdrowiunauki przyrodnicze;
medycyna podstawowa,
medycyna kliniczna
Ocena zakażeń Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych na różnych oddziałach szpitalnych.
Katarzyna Winnicka nauki przyrodnicze;
biologia,
Konstrukcja biblioteki cDNA i wstępna analiza sekwencyjnych znaczników ekspresji (EST) u torfowca Sphagnum denticulatum poddanego stresowi suszy
Krzysztof Zawierucha nauki przyrodnicze;
biologia,
nauki o Ziemi i środowisku,
biogeografia, ekologia, taksonomia
Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) w rejonach arktycznych na tle zmian klimatuycznych i teorii biogeografii wysp