Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 13.02.2016r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu (SLDG) do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2016r. o godz. 14.00 na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SLDG.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
     4.1. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
     4.2.Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2015/2016r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji w kadencji 2015/2016r.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2016/2017.
11. Wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

 

 W związku z wyborem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SLDG prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 08.02.2016r. wypełniając formularz .

 

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustala się tego samego dnia o godzinie 15:00.
0

III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – ale to już było…

W dniach 16-18 października 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu „Ewolucja nauki – od badań podstawowych do stosowanych”. Po raz pierwszy to cyklicznie organizowane wydarzenie rozpoczęliśmy od debaty, w której uczestniczyli zaproszeni goście:  

  • Agnieszka Stefaniak-Hrycko – Departament Nauki MNiSW
  • Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Wojciech Materna – Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka/Klaster IT
  • Dr inż. Arkadiusz Lewicki – Stowarzyszenie Top500 Innovators

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań młodych naukowców szerokiemu gronu odbiorców. Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji – laureaci prestiżowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, jak również wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych oprócz udziału w czterech panelach tematycznych mieli także okazję uczestniczyć w  warsztatach dotyczących mobilności pracowników naukowych czy zarabianiu na własności intelektualnej.

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu jest również środkiem do realizacji zadań statutowych ukierunkowanych na integrację środowiska laureatów programu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz wspieranie współpracy między nimi.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

0

III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu

JUŻ 16 października 2015r. rozpocznie się kolejna – III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu pod honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: konferencja

Do zobaczenia w Rzeszowie!

0

Gala rozdania Diamentowych Grantów IV edycja 2015

W lipcu tego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów czwartej już edycji programu “Diamentowy Grant”. W 2015 r. wyróżniono 80 osób, którzy otrzymali  łączną kwotę 14 mln zł na prowadzenie swoich badań. Prestiżowa gala wręczenia nagród miała miejsce 16 września 2015r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie (galeria).

W uroczystości udział wzięła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz podsekretarze stanu dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz oraz prof. Włodzisław Duch. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów, rektorów uczelni wyższych oraz opiekunów i mentorów samych laureatów.

Pani Minister Lena Kolarska-Bobińska serdecznie pogratulowała wszystkim nagrodzonym oraz zwróciła szczególną uwagę na zmiany zachodzące w Polskiej Nauce, których celem jest wspieranie naukowców, szczególnie na początku ich kariery naukowej.

Dzięki uprzejmości Organizatorów, w imieniu Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu  gratulacje laureatom złożył również Prezes SLDG – Daniel Dereniowski. Ponadto przedstawił również ideę funkcjonowania Stowarzyszenia oraz zaprosił laureatów do członkostwa w SLDG i udziału w organizowanej III Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu. (konferencja)

Galę uświetnił również wykład prof. Janusza Bujnickiego – młodego ale bardzo doświadczonego naukowca, który opowiadał o projektowaniu swojej kariery naukowej, sposobie prowadzenia badań i pozyskiwania finansowania na światowym poziomie.

Jako Stowarzyszenie cieszymy się, że grono laureatów programu „Diamentowy Grant” powiększa się a sam program cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych osób. Diamentowe Granty przyznawane są od 2012 roku. Do tej pory granty otrzymało aż 353 studentów, a państwo wspomogło ich badania łączną kwotą 63,3 mln zł.

 

0

Debata „Nic o nas bez nas! Studia, doktoraty i społeczeństwo”

festiwal-nauki-logo-300

We wtorek 22 września w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, braliśmy udział w debacie pt.: „Nic o nas bez nas! Studia, doktoraty i społeczeństwo”, organizowanej w ramach warszawskiego Festiwalu Nauki przez Ruch Społeczny „Obywatele Nauki”. Festiwal Nauki jako inicjatywa dająca głos badaczom, nawiązująca dialog, wcale nie taki oczywisty, pomiędzy środowiskiem naukowców a społeczeństwem to szalenie ważne wydarzenie w kalendarium polskiego świata akademickiego i na którym nie mogło zabraknąć naszego Stowarzyszenia.

logo_on_16x91

SLDG reprezentowała Zastępczyni wiceprezesa i doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Anna Szczegielniak, a w dyskusji brali również udział Marcin Zaród, organizator z ramienia „Obywateli Nauki” oraz Krzysztof Gubański (tegoroczny Diament!), który rozpoczął spotkanie prezentacją wyników badań dotyczących zmian w polskim szkolnictwie wyższym.
Każdy zainteresowany debatą mógł przeczytać w ogłoszeniu, że nauka to nie tylko wyzwania intelektualne lub dziedzictwo ludzkości, ale też element biografii każdej osoby ze społeczności akademickiej – zarówno profesora, jak i studenta. Czy student to tylko bierny uczestnik wykładów i ćwiczeń na uniwersytecie? Czy doktorant to tylko tania siła robocza? Jaka jest rola edukacji wyższej w społeczeństwie? Podczas nieco ponad godzinnej dyskusji staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie jakie są właściwie obowiązki studenta/doktoranta wobec społeczeństwa, a także zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami jakie stoją przed nauką w naszym kraju w ciągu najbliższych pięciu lat. Pojawił się wątek sytuacji doktorantów na polskich uczelniach wyższych, które wydają się nie mieć pomysłu na młodych naukowców, traktując ich przede wszystkim jako źródło dochodu i tanią kadrę akademicką. Kilka gorzkich słów padło również pod adresem sytuacji finansowej doktorantów i wyścigu, do jakiego zmusza nas promowany system grantowy. Spotkanie zakończyło się mimo wszystko pozytywnym akcentem, bo zgodnie stwierdziliśmy, że dyskusja to pierwszy krok do wspólnych działań.

A jakie jest Twoje zdanie na temat kondycji polskiej nauki i pozycji doktoranta na uczelni? Jakie są Twoje doświadczenia?

0

Uwagi SLDG do projektu rozporządzenia w sprawie Diamentowego Grantu

Na początku lipca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”, do których zostaliśmy zaproszeni jako jedna z 34 organizacji. Aby poznać opinie laureatów na temat proponowanych zmian przygotowaliśmy krótką ankietę. Zebrane tą drogą uwagi przesłaliśmy 30 lipca do Ministerstwa. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

0

Stanowisko ws. stypendiów doktoranckich

Drodzy Grantowicze,

dochodzą do nas informacje, że niektóre wewnętrzne praktyki uczelni uniemożliwiają Wam ubieganie się o stypendia doktoranckie na takich samych zasadach jak inni doktoranci. SLDG stoi na stanowisku, że zarówno uczelnie, jak i cały system szkolnictwa wyższego na celu powinien mieć wsparcie najlepszych młodych naukowców, a dodatkowe osiągnięcia m.in. uzyskanie „Diamentowego Grantu” nie powinny stanowić przeszkody w ubieganiu się o inne środki finansowe, zwłaszcza na poziomie administracyjnym samej uczelni.
Dlatego zwracamy się do Was z apelem. Jeśli spotykacie się z nierównym traktowaniem w związku z realizacją grantu informujcie nas o takich sytuacjach, a my będziemy takie zgłoszenia analizować i – w miarę możliwości – pomagać.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: kontakt@sldg.org.pl

Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was!

Pozdrawiamy

Zarząd SLDG

0

III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – nabór zgłoszeń

 

Ulotka konferencyjna

 

Już po raz trzeci od momentu założenia Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu w 2012 roku, będziemy gościć wybitnych młodych polskich badaczy ze wszystkich wiodących ośrodków naukowych w Polsce na corocznej konferencji sygnowanej naszym logiem. W tym roku spotkamy się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w dniach 16-18 października 2015 r.

III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu, odbywająca się w tym roku pod hasłem “Ewolucja nauki- od badań podstawowych do stosowanych”, to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym kraju dla osób u progu kariery naukowej, gromadzące przedstawicieli najróżniejszych dziedzin w celu stworzenia nowej jakości w polskiej nauce. Wierzymy, ze możemy to osiągnąć poprzez budowanie mostów i dialog międzysektorowy. Laureaci konkursów grantowych, między innymi prestiżowego „Diamentowego Grantu”, to wymagająca publika, dlatego w programie spotkania znajdują się m.in. warsztaty budujące umiejętności konieczne do osiągnięcia sukcesu w nauce oraz debata mająca być przede wszystkim inspiracja do podejmowania wysiłku upowszechniania wyników badań.

Mamy nadzieję, że III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu przyciągnie jeszcze większą grupę badaczy niż wcześniejsze edycje i z tego miejsca zapraszamy wszystkie osoby, które wraz z nami chcę zbudować silnę sieć młodych, zdolnych, polskich naukowców, do rejestracji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.
Pytania prosimy kierować tutaj: kontakt@sldg.org.pl

1

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2015

W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 14.02.2015r. w Warszawie, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie SLDG udzielili absolutorium Władzom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu w kadencji 2014. Z dokumentami można się zapoznać w zakładce Stowarzyszenie – Uchwały.
Następnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu.

Dziękujemy za zaufanie!

Skład nowego Zarządu:
Daniel Dereniowski – Prezes
Katarzyna Arkusz, Anna Szczegielniak – Vice-Prezesi
Dorota Kawęcka – Skarbnik
Przemysław Sadowski – Sekretarz

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Olga Rac – Przewodnicząca
Marta Fiedot, Anna Stroynowska-Czerwińska – Członkowie Komisji

W niedzielę 15.02.2015r. członkowie SLDG mieli okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik.

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0

Warsztaty „Jak zdobywać granty?” z prof. dr hab. Janusz Bujnickim

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?” prowadzone przez prof. dr. hab. Janusza Bujnickiego – wybitnego polskiego naukowca. W trakcie warsztatów poruszone zostały niezwykle ważne i problematyczne dla młodych naukowców zagadnienia tj. wybór programu grantowego, uzasadnienie pomysłu badawczego, poprawność harmonogramu badań, sposób oceniania wniosków. Mamy nadzieję, że rady udzielone przez Pana Profesora okażą się pomocne dla wszystkich uczestników warsztatów. Pragniemy również serdecznie podziękować Panu Prof. dr hab. Januszowi Bujnickiemu za przeprowadzenie warsztatów z ogromną otwartością i życzliwością.

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0
Page 3 of 5 12345