II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu – Łódź

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów “Diamentowego Grantu” do wzięcia udziału w II Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu, która w tym roku odbędzie się w dn. 21-23 listopada 2014 roku w Łodzi. Obok konferencji (w piątek, 21 listopada) odbędą się również warsztaty pt.: “Komercjalizacja wyników naukowych – czyli spółki typu spin-off i spin-out, prowadzenie własnej działalności, możliwości finansowania”.
Podczas Konferencji będzie można zaprezentować tematykę swoich projektów naukowych oraz wyniki badań w formie komunikatu ustnego, bądź plakatu.

Koszt uczestnictwa w konferencji:
– członkowie stowarzyszenia 200 zł
– pozostali 300 zł
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 15 zł dla wszystkich.

Na konferencję można rejestrować się do 31.10.2014r. korzystając z formularza rejestracyjnego.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio po skontaktowaniu się z Zarządem Stowarzyszenia za pomocą maila lub za pośrednictwem fanpage’a na FB.

0

Seminarium “Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” oraz “Dzień doktoranta”

W środę 26 marca 2014 roku, w godzinach 11-15 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odbyło się 16. seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pt: “Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” oraz “Dzień Doktoranta” organizowane przez Radę Młodych Naukowców oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostaliśmy tam zaproszeni, aby zapoznać uczestników wydarzenia z możliwościami, które daje zwycięstwo w programie “Diamentowy Grant”. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem, choć niewiele osób wcześniej słyszało o tym programie.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją ze spotkania w zakładce Galeria.

0

II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu

Zaczynamy organizować II Konferencję Laureatów Diamentowego Grantu, która podobnie jak w zeszłym roku będzie poprzedzona warsztatami. Wstępny termin i lokalizacja to weekend 21-23.11.2014r. w Łodzi. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest Anna Stafaniuk (Konferencja) oraz Anna Stroynowska-Czerwińska (Warsztaty).
Zapraszamy do współpracy sponsorów oraz media.

0

Logo

Mamy logo! Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie logo: Annie Stroynowskiej-Czerwińskiej, Sylwii Gudej i Jakubowi Morawskiemu.

Logo SLDG
 

 

0

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2014

W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 22.02. w Warszawie, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzieliliśmy absolutorium pierwszym Władzom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Z dokumentami można się zapoznać w zakładce Stowarzyszenie – Uchwały. Następnie wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Dziękujemy za zaufanie!

Skład nowego Zarządu:
Anna Stroynowska-Czerwińska – Prezes
Anna Stefaniuk – Zastępca Prezesa
Anna Andrykiewicz – Skarbnik
Przemysław Sadowski – Sekretarz

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Weronika Sura – przewodnicząca
Anna Szczegielniak – członek Komisji
Mateusz Olechowski – członek Komisji

0

I Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu

W dniu 19.10.2013r. w Poznaniu, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, odbyła się I Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu, objęta patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. B. Kudryckiej, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu we współpracy ze Stowarzyszeniem Space Marketing. W spotkaniu uczestniczyło prawie 50 laureatów obu edycji (2012 i 2013 roku). Komitet organizacyjny stanowił Zarząd SLDG (Anna Stroynowska-Czerwińska, Anna Andrykiwicz, Sylwia Gudej, Leon Ciechanowski i Grzegorz Blicharz).
W trakcie spotkania wzięliśmy udział w bardzo ciekawych warsztatach prowadzonych przez dr. Emanuela Kulczyckiego (Warsztat badacza) pt.: „Prezentacje i wystąpienia. Jak najlepiej się przygotować i zaprezentować swoje badania?”. Następnie wysłuchaliśmy krótkich prezentacji ustnych laureatów Diamentowego Grantu na temat prowadzonych przez nich projektów badawczych. Dzień zakończyliśmy Walnym Zebraniem oraz ogniskiem nad jeziorem Kierskim 🙂
Mamy nadzieję, że był to dla wszystkich bardzo owocny i miły czas!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

0

Rekomendacje dla Rady Młodych Naukowców

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu stworzyło rekomendacje dla Rady Młodych Naukowców w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań dla problemów, z którymi się spotykają laureaci konkursu „Diamentowy Grant”. Podczas posiedzenia Rady Młodych Naukowców w Warszawie stanowisko laureatów reprezentowała Prezes Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego grantu – Anna Stroynowska-Czerwińska.
Rekomendacja Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu dotycząca zmian w programie „Diamentowy Grant”.

0
Page 5 of 6 «...23456