Jesteśmy zarejestrowani w KRS!

Po kilku poprawkach statutu, Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował nasze Stowarzyszenie. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000471865. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam rozpoczęcie naszej działalności:
– Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Uniwersytetowi Warszawskiemu
– członkom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu: Rafałowi Smoleniowi, Wojciechowi Rokoszowi, Maciejowi Kornobisowi, Annie Andrykiewicz, Grzegorzowi Blicharzowi, Leonowi Ciechanowskiemu, Sylwii Gudej oraz Annie Stroynowskiej-Czerwińskiej.

0

Spotkanie członków założycieli SLDG z Panią Minister prof. dr hab. B. Kurdycką

15 maja w Warszawie, po Gali wręczenia nagród laureatom II edycji programu „Diamentowy Grant”, odbyło się spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu z p. Minister prof. dr hab. Barbara Kudrycką. Poruszaliśmy problemy, z którymi borykają się laureaci po otrzymaniu Diamentowego Grantu i rozważaliśmy potencjalnie najlepsze rozwiązania. Ponadto emocje wzbudziła dyskusja poświęcona adresatom konkursu, którymi w tegorocznej edycji nie mogli być studenci 2. roku studiów magisterskich i równorzędnych.

0

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

Dziś na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Uczestniczyło w nim 19 osób – członków założycieli.
Powołaliśmy Komitet Organizacyjny (Sylwia Gudej i Anna Stroynowska-Czerwińska), Zarząd (Anna Stroynowska-Czerwińska IChB PAN – Prezes, Anna Andrykiewicz UZ – Skarbnik, Rafał Smoleń UW – Sekretarz, Sylwia Gudej SGGW – Vice-Prezes, Grzegorz Blicharz UJ – Vice-Prezes i Leon Ciechanowski UW – Vice-Prezes) oraz Komisję Rewizyjną (Mateusz Olechowski (UW) – Przewodniczący, Weronika Sura (UAM), Krzysztof Zawierucha (UAM), Paweł Maryniak (PW)).
W pracach nad statutem brała udział grupa robocza, w skład której wchodzili: Anna Andrykiewicz, Grzegorz Blicharz, Sylwia Gudej, Anna Stroynowska-Czerwińska. Dziękujemy za pomoc prawną Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu.
Ponadto Sylwia Gudej, Rafał Smoleń, Wojciech Rokosz, Maciej Kornobis brali udział w rozmowach z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego, który udostępnił nam swoje mury na siedzibę Stowarzyszenia. Dziękujemy!

0
Page 6 of 6 «...23456