Honorowy patronat V Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu

mnisw logoWiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Gowin

 

Patronat:

politechnikaPolitechnika Warszawska

Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działania Upowszechniające Naukęna podstawie umowy nr  758/P-DUN/2017