Plany na 2018 rok

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, które odbyło się 10 lutego 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, wyłoniony został nowy Zarząd SLDG w składzie:

Prezes: Michał Sopiński
Zastępca prezesa: Marta Połeć
Skarbnik: Anna Myśliwiec
Sekretarz: Paweł Staszek

Pierwsze spotkanie Zarządu odbyło się 17 lutego 2018 roku w Warszawie i poświęcone było zaplanowaniu działalności SLDG w nadchodzącej kadencji. Odwołując się do celów statutowych SLDG, wspólnie podzieliliśmy naszą aktywność na trzy filary, którymi są:

  1. Działalność informacyjno-komunikacyjna,
  2. Działalność naukowa i popularno-naukowa,
  3. Działalność doradczo-kontrolna.

Doceniając wcześniejsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia, uważamy, iż potrzebuje ono  obecnie nowego otwarcia, dzięki któremu mogłoby się dalej rozwijać i przyciągać nowych członków z różnych dyscyplin naukowych. Jako Zarząd mamy wiele różnych pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób można przyczynić się do popularyzacji Stowarzyszenia, a także doprowadzić do zintensyfikowania i uatrakcyjnienia jego działalności. Do realizacji części z tych planów potrzebne jest nam Wasze zaangażowanie, na które bardzo liczymy. O naszych szczegółowych inicjatywach będziemy Was dokładniej informować w kolejnych wiadomościach.

Aktualnie, w znacznej mierze naszą uwagę koncentrujemy na przygotowaniach do VI Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu, planowanej w dniach: 19-21 października 2018 roku w Krakowie, do udziału w której chcielibyśmy Was już teraz gorąco zaprosić. Temat konferencji brzmi: „Droga naukowca: doświadczenie, umiejętności, warsztat”. Uważamy, że tak sformułowana tematyka spełnia wymóg interdyscyplinarności i świetnie pasuje do projektów realizowanych przez młodych naukowców, gdyż umożliwia położenie nacisku na pracę w projekcie, metodykę i metodologię badań naukowych. Zdobywając doświadczenie, wykształcamy bowiem pewne umiejętności, które właśnie w połączeniu z doświadczeniem umożliwiają nam wypracowanie pewnych metod i środków wyrazu w pracy naukowej, składających się właśnie na warsztat.

Ponadto, jedną z najważniejszych spośród planowanych w najbliższym czasie inicjatyw będzie wyodrębnienie na stronie internetowej SLDG zakładki, w której chcielibyśmy zamieszczać krótkie teksty popularnonaukowe, dotyczące prowadzonych przez Was projektów bądź w szerszym ujęciu – zagadnień z zakresu reprezentowanych dyscyplin naukowych. Już niedługo będziecie mogli przeczytać na stronie SLDG pierwsze teksty, do czego serdecznie Was zachęcamy. Zapraszamy Was także do wysyłania nam swoich tekstów, w których podzielibyście się swoją wiedzą w przystępny dla czytelnika sposób.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zarząd Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

0