„Diamentowy Grant” (DG) jest unikalnym programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego laureatami może zostać co roku maksymalnie 100 najzdolniejszych studentów w Polsce. Jego celem jest przyspieszenie rozwoju naukowego laureatów przez umożliwienie realizowania własnego projektu badawczego oraz szybszego rozpoczęcia studiów doktoranckich(bez tytułu magistra). Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 200.000 zł i projekt nie może trwać dłużej niż cztery lata.
Podstawą przyznania tytułu laureata Programu jest napisanie projektu badawczego, który ma zostać zrealizowany. Stąd, istotny jest jego poziom naukowy, zasadność i metodologia prowadzonych zadań oraz ich kosztorys.
Laureatami „Diamentowego Grantu” zostają studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na studiach(m.in. nagrody czy stypendia), lecz także brali udział w wyjazdach zagranicznych, aktywnie działali w kołach naukowych, stowarzyszeniach, czy też są autorami pierwszych publikacji naukowych.Zatem zachęcamy studentów do rozpoznawania swoich pasji i możliwości jak najwcześniej! Powodzenia!

Film Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiający sylwetki wybranych laureatów

 • Kto może zostać Laureatem?

  Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu „Diamentowy Grant” (M.P Nr 98 poz. 999) oraz ogłoszenia III edycji konkursu w programu „DIAMENTOWY GRANT” wsparciem mogą być objęci:

   • studenci studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,
   • absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata w roku ogłoszenia konkursu,
   • studenci studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym roku 2013/2014.

  Dodatkowo adresaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.