4 listopada 2012 roku na spotkaniu Laureatów Diamentowego Grantu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wystąpiła z propozycją, by wybitni studenci z polskich uczelni współpracowali ze sobą w ramach stowarzyszenia. Pomysł powołania organizacji spotkał się z aprobatą uczestników spotkania. Czworo Laureatów I edycji konkursu, Anna Stroynowska-Czerwińska, Anna Andrykiewicz, Grzegorz Blicharz oraz Sylwia Gudej, rozpoczęło prace mające na celu powołanie stowarzyszenia. Przy wsparciu Działu Prawnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowano projekt statutu.
A dzięki staraniom studentów Macieja Wiktora Kornobisa, Wojciecha Rokosza, oraz Rafała Smolenia na siedzibę stowarzyszenia obrano Uniwersytet Warszawski.
23 lutego 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie założycielskie, podczas którego powołano Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Za cele działalności Stowarzyszenia uznano między innymi: integrację i organizowanie współpracy laureatów dla umocnienia ich pozycji naukowej i zawodowej, promocję członków w środowiskach nauki, gospodarki i administracji, wspieranie i organizację przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i społecznym oraz działanie na rzecz rozwoju nauki. 31 lipca 2013 roku Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu zostało wpisane do krajowego rejestru stowarzyszeń.