Uchwała nr 10/2015 z dn. 6 lipca 2015 r. w sprawie ustania członkostwa.

Uchwała nr 9/2015 z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie przeznaczania dodatniego wyniku finansowego.

Uchwała nr 8/2015 z dn.  30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu płatności składek członkowskich.

Uchwała nr 7 / 2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego oraz rachunku zysków i strat.

Uchwały nr 2-6 / 2015

Uchwały nr 19-36 / 2014

Uchwały nr 7-18 / 2013

Uchwala nr 7 / 2013 z dn. 26 kwietnia 2013 r. o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia w celu zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Uchwala nr 6 / 2013 z dn. 23 lutego 2013 r. o ustaleniu wysokości składki członkowskiej.

Uchwala nr 5 / 2013 z dn. 23 lutego 2013 r. o wyborze Komisji Rewizyjnej.

Uchwala nr 4 / 2013 z dn. 23 lutego 2013 r. o Wyborze Zarządu.

Uchwala nr 3 / 2013 o wyborze Komitetu Założycielskiego

Uchwala nr 2 / 2013 z dn. 23 lutego 2013 r.

Uchwala nr 1 / 2013 z dn. 23 lutego 2013 r. 0 powołaniu Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu.