Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2014

W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 22.02. w Warszawie, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzieliliśmy absolutorium pierwszym Władzom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Z dokumentami można się zapoznać w zakładce Stowarzyszenie – Uchwały. Następnie wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Dziękujemy za zaufanie!

Skład nowego Zarządu:
Anna Stroynowska-Czerwińska – Prezes
Anna Stefaniuk – Zastępca Prezesa
Anna Andrykiewicz – Skarbnik
Przemysław Sadowski – Sekretarz

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Weronika Sura – przewodnicząca
Anna Szczegielniak – członek Komisji
Mateusz Olechowski – członek Komisji

0