Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2015

W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 14.02.2015r. w Warszawie, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie SLDG udzielili absolutorium Władzom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu w kadencji 2014. Z dokumentami można się zapoznać w zakładce Stowarzyszenie – Uchwały.
Następnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu.

Dziękujemy za zaufanie!

Skład nowego Zarządu:
Daniel Dereniowski – Prezes
Katarzyna Arkusz, Anna Szczegielniak – Vice-Prezesi
Dorota Kawęcka – Skarbnik
Przemysław Sadowski – Sekretarz

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Olga Rac – Przewodnicząca
Marta Fiedot, Anna Stroynowska-Czerwińska – Członkowie Komisji

W niedzielę 15.02.2015r. członkowie SLDG mieli okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik.

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0