Warsztaty „Jak zdobywać granty?” z prof. dr hab. Janusz Bujnickim

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?” prowadzone przez prof. dr. hab. Janusza Bujnickiego – wybitnego polskiego naukowca. W trakcie warsztatów poruszone zostały niezwykle ważne i problematyczne dla młodych naukowców zagadnienia tj. wybór programu grantowego, uzasadnienie pomysłu badawczego, poprawność harmonogramu badań, sposób oceniania wniosków. Mamy nadzieję, że rady udzielone przez Pana Profesora okażą się pomocne dla wszystkich uczestników warsztatów. Pragniemy również serdecznie podziękować Panu Prof. dr hab. Januszowi Bujnickiemu za przeprowadzenie warsztatów z ogromną otwartością i życzliwością.

Fotorelacja na FB i w galerii – zapraszamy!

0