Kadencja 2017
Zarząd:
Prezes: Paweł Staszek
Vice-Prezes: Mariusz Specht
Sekretarz: Piotr Gąsiorek
Skarbnik: Anna Myśliwiec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Olga Rac-Rumijowska
Członkowie: Urszula Budniak, Marta Fiedot-Toboła

Kadencja 2016
Zarząd:
Prezes: Anna Stroynowska-Czerwińska (IChB, PAN)
Vice-Prezesi: Katarzyna Arkusz (UZ), Anna Szczegielniak (SUM), Marta Fiedot (PWr), Olga Rac (PWr)
Sekretarz: Piotr Gąsiorek
Skarbnik: Dorota Kawęcka (UJ/UW)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Paweł Staszek
Członkowie: Katarzyna Winnicka, Urszula Budniak

Kadencja 2015
Zarząd:
Prezes: Daniel Dereniowski (WSIiZ)
Vice-Prezesi: Katarzyna Arkusz (UZ), Anna Szczegielniak (SUM)
Sekretarz: Przemysław Sadowski (IITiS PAN)
Skarbnik: Dorota Kawęcka (UJ/UW)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Olga Rac (PWr),
Członkowie: Marta Fiedot (PWr), Anna Stroynowska-Czerwińska (IChB, PAN)

Kadencja 2014
Zarząd:
Prezes: Anna Stroynowska-Czerwińska (IChB, PAN)
Vice-Prezesi: Anna Stefaniuk (PŁ)
Sekretarz: Przemysław Sadowski (IITiS PAN)
Skarbnik: Anna Andrykiewicz (UZ)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Weronika Sura (UAM),
Członkowie: Mateusz Olechowski (UW), Anna Szczegielniak (SUM)

Kadencja 2013
Zarząd:
Prezes: Anna Stroynowska-Czerwińska (IChB, PAN)
Vice-Prezesi: Sylwia Gudej (SGGW), Grzegorz Blicharz (UJ)
Sekretarz: Leon Ciechanowski (UW)
Skarbnik: Anna Andrykiewicz (UZ)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Mateusz Olechowski (UW)
Członkowie: Weronika Sura (UAM), Krzysztof Zawierucha (UAM), Paweł Maryniak (PW), Aleksandra Zuber